برچسب: ویندوز

Bill-Gates ۰

معمای جالب بیل گیتس

بازدید: ۳۰ دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به...