برچسب: اجتماعی

did you know

دانستنی ها

بازدید: ۰  ۱ – آیا میدانستید  که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد. ۲ – آیا میدانستید  که موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا میکنند...

Prayer

نماز در همه ادیان بوده است

بازدید: ۰ قبل از حضرت محمد صلّى اللّه علیه و آله در آئین حضرت عیسى هم نماز بوده که قرآن از زبان او نقل مى کند که خداوند مرا به نماز سفارش کرده است...

Eys-Vitamins

چه میوه هایی برای چشم مفیدند

بازدید: ۱   چشم یکی از اندام هایی است که شاید در نگاه اول به نظر بیاید سلامت آن چندان با تغذیه مرتبط نیست، ولی مشکلات چشمی ‌مانند آب مروارید (کاتاراکت)، آب ‌سیاه (گلوکوم)،...

نتیجه ازدواجهای خیابانی

بازدید: ۱براساس آمار شماری از مراجعه کنندگان به دادگاههای نو عروسانی هستند که هنوز عروسی نکرده‌اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طلاق دادند.

آداب افطار در ماه مبارک رمضان

آداب افطار در ماه مبارک رمضان

بازدید: ۳کسی در وقت افطار تصدق کند و افطار دهد روزه داران را