دسته: فرهنگی

Imam Abolfazl ۰

زندگانى حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام – فصل دوم

بازدید: ۳۰ فصل دوّم : عباس (ع ) و دیدگاهها ابوالفضل ( علیه السّلام ) دل و اندیشه بزرگان را  مسخّر خود کرد و براى آزادگان در همه جا و هر زمان سرودى جاودانه گشت ؛...