فضیلت و اعمال ماه رجب

rajab banner

نماز در روز جمعه ماه رجب‏
————————
از رسول اکرم(ص) روایت شده است:» کسی که چهار رکعت نماز بخواند مابین ظهر و عصر جمعه، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و آیهالکرسی هفت مرتبه و سوره توحید پنج مرتبه و بعد از نماز ده مرتبه بگوید:» اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذی‏ لاْ اِلهَ اِلاَّ هُوَ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَهَ«.
ثواب : » بنویسد خدای تعالی برای او هر روز تا بمیرد هزار حسنه، عطا می فرماید خدا به او به اندازه هر آیه که قرائت کرده شهری در بهشت از یاقوت سرخ و به هر حرفی قصری در بهشت از در سفید، و تزویج می فرماید خدای تعالی به او حورالعین، و راضی می شود از او به رضایی که سختی و غضبی بعد از او نباشد و نوشته می شود از عبادت کنندگان و ختم عمرش به سعادت و مغفرت است.«
نماز در روز اول ماه رجب
————————
نماز حضرت سلمان که رسول خدا(ص) به او فرمود این نماز را بخوان:
این نماز ده رکعت است که به صورت پنج نماز دو رکعتی به شرح زیر خوانده می شود:
الف) در هر رکعت بعد از حمد،سه بار سوره اخلاص و سه بار سوره کافرون.
ب) بعد از هر دو رکعت دست ها را بلند کند و این دعا را بخواند:» لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَریکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیی وَ یُمیتُ وَ هُوَ حَیُّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ «.
ج)سپس بگوید:» اَللَّهُمَّ لا مانِعَ لِما اَعْطَیْتَ وَلا مُعْطِیَ لِما مَنَعْتَ وَلا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ«. سپس دست ها را به روی خود بکشد.
سید روایت کرده است که:»هر کس در ماه رجب یک روز را روزه بدارد و چهار رکعت نماز گزارد در رکعت اول صد مرتبه آیه الکرسی و در رکعت دوم دویست مرتبه سوره توحید، نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند یا دیده شود برای او
نماز یک شب در ماه رجب‏
————————
از رسول اکرم(ص) روایت شده که فرمود:» هر کس در یک شب از ماه رجب دو رکعت نماز،و در این دو رکعت صد مرتبه سوره توحید را بخواند، ثواب آن مثل این است که صد سال روزه گرفته است در راه خدا، و عطا کند خدا به او صد قصر در بهشت و در هر قصری در جوار یکی از پیغمبران(ع)

نماز شب دوم‏
————————
پنجاه رکعت است،درهر رکعت بعد از حمد سوره توحید و معوذتین یک مرتبه.
ثواب:پیامبر اسلام(ص)فرمود:»هر کس این نماز را به جا آورد امر می فرماید خدای تعالی ملائکه کرام الکاتبین را به این که ننویسند بر بنده من گناهی تا سال براو بگذرد،وقرار می دهد از برای او نصیب و بهره در عبادت اهل آسمان و زمین وقسم به آنچنان کسی که برانگیخت مرا به حق به پیغمبری که دوری نمی جوید از قیام این شب،مگر شقی یا منافق یا فاخر،وذکر فرمود فضیلت بسیاری رادارد
نماز شب سوم‏
————————
دو رکعت،درهر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه سوره توحید.
ثواب: رسول خدا(ص) فرمود:»کسی که این نماز را به جا آورد باز می کند خدا برای او روز قیامت هشت در بهشت را،ومی بندد براو هفت در آتش را، و می پوشاند به او خدا هزار حله و هزار تاج

نماز شب چهارم
————————
چهل رکعت است،درهر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه سوره توحید.
ثواب: رسول خدا(ص) فرمود:» هرکسی به جا آورد، می نویسد خدا از برای او به هررکعتی ثواب هزار هزار سال عبادت، و بنا می کند از برای او به هر سوره هزار هزار شهر، وعطا می فرماید به او خدا ثواب هزار هزار شهید رادارد
نماز شب پنجم
————————
دو رکعت،درهر رکعت بعد از حمد پانصد مرتبه سوره توحید و بعد از نماز هفتاد مرتبه صلوات بفرستد.
ثواب:رسول خدا(ص)فرمود:«کسی که این نماز را به جای آورد،خدا هزار حاجت دنیا و آخرت اورا برآورده می سازد،وخداوند به او به عدد ستارگان آسمان،شهری در بهشت عطا می فرماید

نماز شب پنجم‏
————————
شش رکعت،حمد یک مرتبه و سوره توحید بیست و پنج مرتبه.
ثواب: رسول خدا(ص) فرمود:»کسی که به جای آورد این نمازرا،عطا می کند اورا خدا ثواب چهل پیغمبر و چهل شهید و می گذرد برصراط مثل برق درخشنده بر یک اسبی از نور.«
نماز شب ششم‏
————————
دو رکعت،در هر رکعت بعد ازحمد،آیه الکرسی هفت مرتبه.
ثواب: ندا می کند منادی ازآسمان: ای بنده خدا!تو دوست خدایی به حق سزاواری از برای تو است به هر حرفی که قرائت کردی در این نماز شفاعتی از مسلمین وازبرای تواست هفتاد هزار حسنه که هر حسنه نزد خدا والا تر است از کوه های دنیا.

نماز شب هفتم
————————
چهار رکعت،درهررکعت بعد از حمد سوره توحید و ناس و فلق هر یک سه مرتبه و بعد از نماز ده مرتبه صلوات وده مرتبه تسبیحات اربعه. ثواب: پیغمبر اسلام(ص) فرمود:» کسی که این نمازرا به جا آورد جای می دهد خدا اورا درزیر سایه عرش، و عطا می کند خداوند اورا ثواب کسی که ماه رمضان را روزه گرفته باشد و استغفارمی کند ازبرای او ملائکه تا اینکه فارغ شود از این نماز،و آسان می شود براو نزع و فشار قبر،و خارج نمی شود از دنیا تا اینکه ببیند جای خودرا در بهشت،و ایمن می کند خدا اورا از فزع اکبر.«
نماز شب هشتم
————————
بیست رکعت که در هر رکعت بعداز حمد،سوره فلق و ناس هر یک سه مرتبه.
ثواب: رسول خدا (ص) فرمود:» کسی که این نماز را به جا آورد، عطا می کند خدا به او ثواب شاکرین و صابرین، وبلند می شود اسم اودر صدیقین وازبرای اوست به هر حرفی اجر هر صدیق و شهیدی، و مثل این است که قرآن را ختم کرده باشد در ماه رمضان، و وقتی که ازقبر بیرون می آید ملاقات می کند اورا هفتاد ملک که بشارت می دهند اورا به بهشت و از عقب او می آیند تا بهشت

نماز شب چهاردهم‏
————————
چهار رکعت نماز دو رکعتی،درهریک بعد از حمد سوره یس،ملک و اخلاص خوانده شود.
نماز دیگر شب چهاردهم‏
————————
سی رکعت، درهر رکعت بعد از حمد سوره توحید و آیه آخر سوره کهف،یعنی» قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ « تا آخر سوره.
ثواب: رسول خدا(ص) فرمود:» کسی که این نمازرا به جای آورد،قسم به آن کسی که نفس من به دست اوست اگرگناهان او زیادتر ازستاره- های آسمان باشد بیرون نمی رود از نماز مگر پاک می شود از گناه،و مثل آن است که تمام کتاب هایی که خدا نازل کرده خوانده باشد.«

نماز شب پانزدهم‏
————————
دوازده رکعت، بعد از حمد هرسوره که باشد بخوان، وقتی که از نماز فارغ شدی سوره حمد را یک مرتبه وسوره فلق و ناس وتوحید و آیه الکرسی هر یک را چهار مرتبه بخوان.بعد از تسبیحات اربعه چهار مرتبه،پس بگو:» اللَّهُ رَبّی‏ لا اُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً ما شاءَ اللَّه لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ اَلاَّ بِاللَّهِ الْعَلیِّ الْعَظیم.«
نماز دیگر شب پانزدهم‏
————————
ازبرای شب پانزدهم نمازهای زیادی رسیده است و فضایل بسیار دارد. سی رکعت، درهررکعت بعد ازحمد،ده مرتبه سوره توحید خوانده شود.
ثواب: رسول خدا(ص) می فرماید:» کسی که این نمازرا به جا آورد، آزاد می کند اورا ازآتش.« ودر» وسائل الشیعه«بیان شد که ثواب هفتاد شهید را به او می دهند.

نماز روز پانزدهم‏
————————
رسول خدا(ص) به سلمان فرمود:» ده رکعت، درهر رکعت حمد یک مرتبه وسوره توحید و کافرون هر یک را سه مرتبه بخوان. ‏
بعد از هر دو رکعت دست ها را بلند کن و این دعا را بخوان:» لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَریکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیی وَ یُمیتُ وَ هُوَ حَیُّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ
سپس بگوید: اِلها واحِدا اَحَدا فَرْدا صَمَدا لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَهً وَلا وَلَدا . سپس دست ها را به روی خود بکشد.
نماز شب شانزدهم‏
————————
سی رکعت،درهر رکعت بعد از حمد،ده مرتبه سوره توحید.
ثواب: رسول خدا(ص) فرمود:»کسی که این نماز را به جا آورد خارج نمی شود از نماز مگر این که عطا کرده می شود ثواب هفتاد شهید، و می آید در روز قیامت در حالی که نور او به اندازه ما بین مکه و مدینه برای اهل قیامت است و عطا می فرماید خدا به او بیزاری از آتش ونفاق را وبرداشته می شود از او عذاب قبر.«
نماز شب هفدهم‏
————————
مثل شب قبل سی رکعت است،درهر رکعت بعد از حمد ده مرتبه توحید و به همان ثواب قبل.
نماز شب هجدهم‏
————————
دو رکعت،درهر رکعت بعد ازحمد،سوره توحید وفلق وناس هریک ده مرتبه.
ثواب:پیامبر(ص)فرمود:»کسی که این نماز را به جا آورد خدای تعالی می فرماید به ملائکه وقتی که ازنماز فارغ شد،اگر بوده باشد گناهکار هرآینه می آمرزم اورا به واسطه این نماز،وقرار می دهد خدا بین او و آتش شش خندق،که فاصله بین هر خندقی به اندازه فاصله بین آسمان و زمین بوده باشد.«

نماز شب نوزدهم‏
————————
چهار رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه آیه الکرسی وپانزده مرتبه سوره توحید.
ثواب: عطا می فرماید خدا به او از ثواب مثل آنچه عطا می فرماید به حضرت موسی(ع)، و می باشد از برای او به اندازه هر حرفی ثواب شهیدی، وخداوند بر می گرداند ملائکه را به سوی او به سه بشارت: این که درقیامت مفتضح نخواهدشد، دوم این که حساب کرده نمی شود، سوم این که در قیامت داخل بهشت می شود بدون حساب،و وقتی که در مقام حساب می ایستد خدا بر او سلام می کند و می فرماید به او:»بنده من! مترس و محزون مباش،به درستی که من از تو راضی ام و بهشت مباح است از برای تو.«

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *