بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

مسابقه بهترین جا ایران

بازدید: ۲۵ #اینجا_ایران_است #بهترین_باشیم این نام مسابقه فیلم کوتاه است که به دعوت کارگردان خوب ایران #کمال_تبریزی و همکاری شرکت سامسونگ در اینستا گرام برگزار شده و قرار بهترین نقطه ایران از دید هر...